Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Nervsparande Mid-uretral obstruktion (NEMO) hos kvinnliga smågnagare
 
Click here for the English version

Nervsparande Mid-uretral obstruktion (NEMO) hos kvinnliga smågnagare

Article DOI: 10.3791/55288-v 07:42 min April 25th, 2017
April 25th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Traditionell modellering av partiell blåsutloppsobstruktion hos gnagare är fylld med djurdödlighet. En denervering skador från dissektion runt proximala urinröret och blåshalsen är också av stor betydelse. Vi utvecklade och utvärderade en säker och pålitlig mid-uretral obstruktion modellen undviker bristerna i den traditionella modellen.

Tags

Medicin partiell blåsutloppsobstruktion i mitten av uretral obstruktion urinblåsa hypertrofi urinblåsa remodeling neurogen blåsa djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter