Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kadın Küçük Kemirgenler Sinir koruyucu Orta üretral Tıkanıklığı (Nemo)
 
Click here for the English version

Kadın Küçük Kemirgenler Sinir koruyucu Orta üretral Tıkanıklığı (Nemo)

Article DOI: 10.3791/55288-v 07:42 min April 25th, 2017
April 25th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

kemirgenlerde kısmi mesane çıkışı tıkanıklığı geleneksel modelleme hayvan ölüm ile doludur. Proksimal üretra ve mesane boynuna diseksiyon A denervasyon yaralanması büyük sorun oluşturmaktadır. Biz geleneksel modelin eksiklikleri kaçınarak, gelişmiş ve güvenli ve güvenilir bir orta üretral tıkanma modelini değerlendirdi.

Tags

Tıp Sayı 122 kısmi idrar yapma zorluğu orta üretral tıkanma mesane hipertrofisi mesane yeniden modelleme nörojenik mesane hayvan modeli
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter