Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Organotypic Hippocampus Slice kulturer som en modell att studien neuroprotektion och invasivitet av tumörceller
 
Click here for the English version

Organotypic Hippocampus Slice kulturer som en modell att studien neuroprotektion och invasivitet av tumörceller

Article DOI: 10.3791/55359
August 27th, 2017

Chapters

Summary August 27th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Organotypic Hippocampus slice kulturer (OHSC) representerar en in vitro- modell som simulerar i vivo situationen mycket väl. Här beskriver vi en vibratome-baserad förbättrad skivning protokoll för att få hög kvalitet skivor för användning i bedömningen av nervskyddande potentialen i nya ämnen eller de biologiska beteenden av tumörceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter