Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Tillverkning av extracellulär matrix-härledda Skum och Mikrobärare som Vävnadsspecifik Cellodling och Delivery Platforms
 
Click here for the English version

Tillverkning av extracellulär matrix-härledda Skum och Mikrobärare som Vävnadsspecifik Cellodling och Delivery Platforms

Article DOI: 10.3791/55436
April 11th, 2017

Chapters

Summary April 11th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den vävnadsspecifika extracellulära matrisen (ECM) är en viktig förmedlare av cellfunktion. Denna artikel beskrivs metoder för att syntetisera rena ECM-härledda skum och mikrobärare som är stabila i odling utan behov av kemisk tvärbindning för tillämpningar inom avancerad 3D in vitro cellkulturmodeller eller som pro-regenerativa bioscaffolds.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter