Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av proteinkinasaktivitet med radiomärkt ATP
 
Click here for the English version

Analys av proteinkinasaktivitet med radiomärkt ATP

Article DOI: 10.3791/55504
May 26th, 2017

Chapters

Summary May 26th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteinkinaser är högutvecklade signalerande enzymer och byggnadsställningar som är kritiska för inter- och intracellulär signaltransduktion. Vi presenterar ett protokoll för mätning av kinasaktivitet genom användning av radioaktivt märkt adenosintrifosfat ([γ-32P] ATP), en tillförlitlig metod som hjälper till att belysa cellsignalreglering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter