Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Utvärderande primära Blast effekter In Vitro
 
Click here for the English version

Utvärderande primära Blast effekter In Vitro

Article DOI: 10.3791/55618 10:51 min
September 18th, 2017

Chapters

Summary September 18th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förstå hur celler moduleras av exponering för chockvågor kan hjälpa till att identifiera mekanismerna bakom skador utlöses från blast händelser. Detta protokoll använder specialbyggda shock tube utrustning ska gälla cell enskiktslager chockvågor vid en rad påfrestningar och identifiera de efterföljande effekterna på cellernas viabilitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter