Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tavuk İşitsel Beyinsapındaki Ovo Elektroporasyonunda
 
Click here for the English version

Tavuk İşitsel Beyinsapındaki Ovo Elektroporasyonunda

Article DOI: 10.3791/55628
June 9th, 2017

Chapters

Summary June 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kuş ve memelilerin işitsel beyin sapı nöronları, normal işitme işlevleri için temel bir süreç olan hızlı sinirsel kodlama için uzmanlaşmıştır. Bu nöronlar, embriyonik arka bedenin belirgin öncüllerinden kaynaklanmaktadır. İşitme gelişiminde gen işlevini incelemek için tavuk embriyolarının arka bacasında genleri ifade etmek için elektroporasyon teknikleri sunuyoruz.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter