Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Real-time Iontophoresis med tetrametylammonium for å kvantifisere volumfraksjon og tortuositet i hjernens ekstracellulære rom
 
Click here for the English version

Real-time Iontophoresis med tetrametylammonium for å kvantifisere volumfraksjon og tortuositet i hjernens ekstracellulære rom

Article DOI: 10.3791/55755-v 10:45 min July 24th, 2017
July 24th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver sanntids-iontoforese, en metode som måler fysiske parametere for det ekstracellulære rommet (ECS) av levende hjerner. Spredningen av et inert molekyl som slippes i ECS, brukes til å beregne ECS volumfraksjonen og tortuositeten. Det er ideelt for å studere akut reversible endringer i hjerne ECS.

Tags

Neurovitenskap utgave 125 Brain diffusjon ekstracellulær plass ekte-toptetese i sanntid ion-selektive mikroelektroder tortuositet volumfraksjon
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter