Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Realtidsanalytik med tetrametylammonium för att kvantifiera volymfraktioner och tortuositet i hjärnens extracellulära utrymme
 
Click here for the English version

Realtidsanalytik med tetrametylammonium för att kvantifiera volymfraktioner och tortuositet i hjärnens extracellulära utrymme

Article DOI: 10.3791/55755
July 24th, 2017

Chapters

Summary July 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I detta protokoll beskrivs realtids-jontofores, en metod som mäter fysiska parametrar för det extracellulära utrymmet (ECS) av levande hjärnor. Spridningen av en inert molekyl som släpps ut i ECS används för att beräkna ECS-volymfraktionen och tortuositeten. Den är idealisk för att studera akuta reversibla förändringar i hjärnans ECS.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter