Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Beoordeling van de effecten van hormoonontregelende stoffen op de ontwikkeling van de gewervelde neuraal netwerkfunctie met behulp van meerdere elektrode Arrays
 
Click here for the English version

Beoordeling van de effecten van hormoonontregelende stoffen op de ontwikkeling van de gewervelde neuraal netwerkfunctie met behulp van meerdere elektrode Arrays

Article doi: 10.3791/56300
April 26th, 2018

Summary April 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blootstelling aan milieu-toxines kan acuut ontwikkelende embryo's beïnvloeden. Hormoonontregelende chemische stoffen zoals Bisfenol is bekend dat een nadelige invloed op het zenuwstelsel. Hier beschrijven we een protocol met behulp van een in vitro gewerveld dier (chick embryo) neuronale netwerkmodel te bestuderen van de functionele gevolgen van toxine blootstelling op vroege embryo's.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter