Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Modifierade rulle Tube metod för just lokaliserade och repetitiva Intermittent avbildning under långtidsodling av hjärnan skivor i ett slutet rörsystem
 
Click here for the English version

Modifierade rulle Tube metod för just lokaliserade och repetitiva Intermittent avbildning under långtidsodling av hjärnan skivor i ett slutet rörsystem

Article DOI: 10.3791/56436 09:52 min
December 28th, 2017

Chapters

Summary December 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är en modifierad rulle tube metod för odling och intermittent högupplöst avbildning av gnagare hjärnan skivor under många veckor med precisa ompositionering på photoetched coverslips. Neuronala livskraft och slice morfologi är väl underhållna. Tillämpningar av detta helt slutna system med virus för celltyp specifika uttryck tillhandahålls.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter