Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Karakterisering av tumörceller med hjälp av en medicinsk tråd för att fånga cirkulerande tumörceller
 
Click here for the English version

Karakterisering av tumörceller med hjälp av en medicinsk tråd för att fånga cirkulerande tumörceller: en 3D strategi baserad på immunofluorescens och DNA fisk

Article doi: 10.3791/56936
December 21st, 2017

Summary December 21st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en ny metod för att karakterisera tumörceller. Vi kombinerade immunofluorescens med DNA fluorescerandein situ-hybridisering att utvärdera celler fångas av en functionalized medicinsk tråd kan i vivo berikande CTCs direkt från patientens blod.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter