Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolering av enteriska gliaceller från Submucosa och Lamina Propria av vuxen musen
 

Isolering av enteriska gliaceller från Submucosa och Lamina Propria av vuxen musen

Article doi: 10.3791/57629
August 15th, 2018 Usage Statistics

Summary August 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi isolering av enteriska-glial celler från intestinal-submucosa använda sekventiell EDTA inkubationer för att kelat divalenta katjoner och sedan inkubation i icke-enzymatiska cell återställningslösning. Plätering resulterande cellsuspension på poly-D-lysin och laminin resulterar i en höganrikat kultur av submukösa gliaceller för funktionell analys.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter