Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Romanen leveranssätt Plasmid DNA till mus urinblåsan urotel av elektroporation
 
Click here for the English version

Romanen leveranssätt Plasmid DNA till mus urinblåsan urotel av elektroporation

Article DOI: 10.3791/57649-v 06:38 min May 3rd, 2018
May 3rd, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en ny metod för leverans av DNA plasmid i urothelial celler mus blåsan i vivo genom urinröret kateterisering och elektroporation. Det erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt för att generera autoktont musmodeller av urinblåsan sjukdomar.

Tags

Biologi fråga 135 urinblåsan urothelial celler musmodeller in-vivo gen leverans elektroporation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter