Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In Vivo Två-foton avbildning av kortikala nervceller hos neonatala möss
 
Click here for the English version

In Vivo Två-foton avbildning av kortikala nervceller hos neonatala möss

Article DOI: 10.3791/58340
October 18th, 2018

Chapters

Summary October 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en i vivo två-photon imaging protokoll för imaging hjärnbarken av neonatala möss. Denna metod är lämplig för att analysera utvecklingsmässiga dynamiken i kortikala neuroner, de molekylära mekanismer som styr den neuronala dynamiken, och förändringar i neuronala dynamics i sjukdomsmodeller.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter