Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.

Paramyxovirus för tumör-riktade immunmodulering
 
Click here for the English version

Paramyxovirus för tumör-riktade immunmodulering: Design och utvärdering Ex Vivo

Article DOI: 10.3791/58651-v 12:42 min January 7th, 2019
January 7th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en detaljerad arbetsflöde för generering och ex vivo karakterisering av onkolytisk virus för uttryck av immunomodulatorer, med mässlingvirus kodning bispecific T cell engagers som exempel. Ansökan och anpassning till andra vektor plattformar och transgener kommer att påskynda utvecklingen av nya immunovirotherapeutics för kliniska översättning.

Tags

Cancerforskning fråga 143 onkolytisk virotherapy cancer immunoterapi virala vektorer mässlingvirus paramyxovirus bispecific T cell agera
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter