Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Primär cell kultur av renade GABAergic eller Glutamatergic nerv celler etablerad genom Fluorescence-aktive rad cell sortering
 
Click here for the English version

Primär cell kultur av renade GABAergic eller Glutamatergic nerv celler etablerad genom Fluorescence-aktive rad cell sortering

Article DOI: 10.3791/58974-v
June 6th, 2019

Chapters

Summary June 6th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en cell sortering baserad metod för rening och kultur av fluorescerande GABAergic eller glutamaterga nerv celler från neocortex och Hippocampus av postnatal möss eller råttor.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter