Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.

Manipulation av geners funktion i mexikanska släktet
 
Click here for the English version

Manipulation av geners funktion i mexikanska släktet

Article DOI: 10.3791/59093-v 07:01 min April 22nd, 2019
April 22nd, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver metoder för manipulering av gener i den evolutionära modellsystem Astyanax mexicanus. Beskrivs tre olika tekniker: Tol2-medierad genmodifiering, riktade manipulering av genomet med CRISPR/Cas9 och överväldigande uttryck med hjälp av morpholinos. Dessa verktyg bör underlätta direkt undersökning av gener som ligger bakom variationen mellan surface - och grotta-bostad former.

Tags

Genetik fråga 146 Life sciences Life Sciences (allmänt) släktet CRISPR genredigering genmodifiering morpholino knockdown
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter