Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Transkripsjon Start site kartlegging bruke super-lav input carrier-CAGE
 
Click here for the English version

Transkripsjon Start site kartlegging bruke super-lav input carrier-CAGE

Article DOI: 10.3791/59805-v
June 26th, 2019

Chapters

Summary June 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cap analyse av Gene Expression (CAGE) er en metode for Genova-bred kvantitativ kartlegging av mRNA 5 ' ender å fange RNA polymerase II transkripsjon starte nettsteder på en enkelt-nukleotid oppløsning. Denne arbeide beskriver en lav-input (skive-bur) protokollen for generasjon av høy-kvalitet biblioteker benytter nanogram-beløpene av sum RNA.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter