Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En tilpasset multiphoton mikroskopi plattform for live imaging av mus cornea og conjunctiva
 
Click here for the English version

En tilpasset multiphoton mikroskopi plattform for live imaging av mus cornea og conjunctiva

Article DOI: 10.3791/60944-v
May 17th, 2020

Chapters

Summary May 17th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presentert her er en multiphoton mikroskopisk plattform for levende mus okulær overflateavbildning. Fluorescerende transgen mus muliggjør visualisering av cellekjerner, cellemembraner, nervefibre og kapillærer innenfor den okulære overflaten. Ikke-lineære andre harmoniske generasjonssignaler avledet fra kollagenstrukturer gir etikettfri bildebehandling for stromal arkitekturer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter