Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Infektion av zebrafisklarver med Aspergillus Spores för analys av värdpatogeninteraktioner
 
Click here for the English version

Infektion av zebrafisklarver med Aspergillus Spores för analys av värdpatogeninteraktioner

Article DOI: 10.3791/61165-v
May 16th, 2020

Chapters

Summary May 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en Aspergillus infektion modell i zebrafisk larver. Aspergillus sporer mikroin injiceras i hindbrain av larver, och kemisk behandling används för att inducera immunsuppression. Infektionsprogression övervakas via en daglig bildbehandlingsinställning för att övervaka svamptillväxt och immunsvar samt uppräkning av levande sporer genom koloniformningsenhetsplätering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter