Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Samtidig isolering och kultur av förmaksflimmer myocyter, ventrikulära myocyter och icke-myocyter från ett vuxenmushjärta
 
Click here for the English version

Samtidig isolering och kultur av förmaksflimmer myocyter, ventrikulära myocyter och icke-myocyter från ett vuxenmushjärta

Article DOI: 10.3791/61224-v 11:53 min June 14th, 2020
June 14th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod beskrivs för samtidig isolering av myocyter och icke-myocyter från både atria och ventriklarna i en enda vuxen mus hjärta. Detta protokoll resulterar i konsekventa utbyten av mycket livskraftiga hjärt myocyter och icke-myocyter och detaljer optimal cell-specifika kultur villkor för fenotypning och in vitro analys.

Tags

Biologi Utgåva 160 Atria Ventrikel Hjärtmyocyt fibroblast monocyt isolering kultur mus
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter