Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Detektion av neutraliseringskänsliga epitoper i antigener som visas på virusliknande partikelbaserade vacciner (VLP) med hjälp av en capture-analys
 
Click here for the English version

Detektion av neutraliseringskänsliga epitoper i antigener som visas på virusliknande partikelbaserade vacciner (VLP) med hjälp av en capture-analys

Article DOI: 10.3791/63137-v 05:15 min
February 10th, 2022

Chapters

Summary February 10th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att upptäcka neutralisering epitoper på antigen-displaying virus-liknande partiklar (VLPs). Immunoprecipitation av humant immunbristvirus (HIV)-härledda VLPs utförs med hjälp av kuvert glykoproteiner-specifika monoklonala antikroppar kopplade till protein G-konjugerade magnetiska pärlor. Fångade VLPs utsätts därefter för SDS-PAGE och western blot-analys med viralt kärnprotein Gag-specifika antikroppar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter