Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolering och anrikning av Rat mesenkymala stamceller (MSC) och separation av Single-koloni Derived MSC
 
Click here for the English version

Isolering och anrikning av Rat mesenkymala stamceller (MSC) och separation av Single-koloni Derived MSC

Article doi: 10.3791/1852
March 22nd, 2010

Summary March 22nd, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rat MSC var isolerade från lårben och skenben och sedan berikats av magnetiska cell sortering. Sorterade celler bekräftades för uttrycket av yta markörer med flödescytometri. Dessa celler har även odlade på klonal täthet bilda enstaka kolonier och sedan dessa kolonier var åtskilda av kloning cylindrar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter