Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Hjälp av ett automatiserat celltalsräknare att förenkla Studier Gene Expression
 
Click here for the English version

Hjälp av ett automatiserat celltalsräknare att förenkla Studier Gene Expression: siRNA Knockdown av IL-4 beroende genuttryck i Namalwa Cells

Article DOI: 10.3791/1904-v 10:35 min April 14th, 2010
April 14th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna procedur beskriver ett snabbt och enkelt arbetsflöde för att införa siRNA in svårt att transfektera cellinjer och följa genuttrycket realtids-PCR. Användning av en automatiserad celltalsräknare, med flera bra elektroporation platta och automatiserad elektrofores stationen ger snabba och tillförlitliga resultat utan behov av dyra robotiserade hantering.

Tags

Cellbiologi Cell Counting geners uttryck siRNA Namalwa Celler IL4 genuttryck elektroporation Real Time PCR
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter