Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Dissektion och 2-Photon Imaging för perifera lymfkörtlar på möss
 
Click here for the English version

Dissektion och 2-Photon Imaging för perifera lymfkörtlar på möss

Article DOI: 10.3791/265-v 16:48 min August 23rd, 2007
August 23rd, 2007

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Två-foton avbildning har avslöjat lymfocyter motilitet och cellulära interaktioner inom den lymfkörtel i basala förhållanden och under ett immunsvar 1. Här visar vi adoptiv transfer av T-celler, isolering av lymfkörtlar, och avbildning motilitet av CD4 + T celler i explanterade lymfkörtel.

Tags

Nummer 7 immunologi T-lymfocyter lymfkörtel 2-fotonen Imaging svansvenen Injektioner
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter