Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Mus Oocyte mikroinjektion, mognad och ploidi bedömning
 
Click here for the English version

Mus Oocyte mikroinjektion, mognad och ploidi bedömning

Article DOI: 10.3791/2851-v 07:03 min July 23rd, 2011
July 23rd, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oocyter är benägna att aneuploidi pga fel i kromosomsegregering under meiotiska mognad. Aneuploid ägg kan orsaka infertilitet, missfall eller utvecklingsstörning sjukdomar som Downs syndrom. Här beskriver vi metoder för att presentera material i valet till äggceller och metoder för att studera meiotiska mognad och bedöma ploidi.

Tags

Cellbiologi äggcellen mikroinjektion meios meiotiska mognad aneuploidi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter