Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Imaging Pheromone Sensing i en mus vomeronasala Akut Tissue Slice Förberedelser
 
Click here for the English version

Imaging Pheromone Sensing i en mus vomeronasala Akut Tissue Slice Förberedelser

Article DOI: 10.3791/3311
December 6th, 2011

Chapters

Summary December 6th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hos möss är förmågan att detektera feromoner medieras huvudsakligen av vomeronasala orgel (VNO). Här är en akut vävnad bit förbereda VNO för att utföra kalcium avbildning beskrivs. Denna fysiologiska tillvägagångssätt gör det möjligt observationer av delpopulationer och / eller enskilda nervceller i en levande vävnad och är bekvämt för receptor-ligand identifiering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter