Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Identifiera mål om mänskliga mikroRNA med lightswitch luciferas analyssystem med 3'UTR-reporter Konstruerar och ett mikroRNA Mimic i Vidhäftande Cells
 
Click here for the English version

Identifiera mål om mänskliga mikroRNA med lightswitch luciferas analyssystem med 3'UTR-reporter Konstruerar och ett mikroRNA Mimic i Vidhäftande Cells

Article DOI: 10.3791/3343
September 28th, 2011

Chapters

Summary September 28th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

MikroRNA (miRNA) är viktiga regulatorer av genuttryck och har visat sig spela en roll i många biologiska processer. För att bättre förstå miRNA-UTR interaktioner har vi skapat en genomet hela samlingen av 3 UTR luciferas reportrar ihopkopplad med en ny luciferas gen och analys reagens, det lightswitch systemet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter