Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Open Access.

Identifiering av Protein Samverkande Partners Använda Tandem Affinity Purification
 
Click here for the English version

Identifiering av Protein Samverkande Partners Använda Tandem Affinity Purification

Article DOI: 10.3791/3643
February 25th, 2012

Chapters

Summary February 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tandem affinitetsrening är en robust metod för identifiering av proteinbindning partners. Som bevis på konceptet, var denna metod tillämpas på väl karakteriserade translationsinitiering faktor eIF4E till samarbete fälla ut värdcellens faktorer inblandade i translationsinitiering. Denna metod kan lätt anpassas till någon cellulärt eller viralt protein.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter