Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Aviditet-baserad Extracellulär Interaktion Screening (AVEXIS) för den skalbara Detektion av låg-affinitets extracellulär receptor-ligand-interaktioner
 
Click here for the English version

Aviditet-baserad Extracellulär Interaktion Screening (AVEXIS) för den skalbara Detektion av låg-affinitets extracellulär receptor-ligand-interaktioner

Article DOI: 10.3791/3881
March 5th, 2012

Chapters

Summary March 5th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

AVEXIS är en hög genomströmning av proteininteraktioner analys utvecklad för att systematiskt screena för nya extracellulära receptor-ligandpar är involverade i cellulära igenkänningsprocesser. Den är speciellt utformad för att upptäcka övergående proteininteraktioner som är svåra att identifiera med hjälp av andra massundersökningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter