Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av humana navelvenendotelceller och deras användning i studier av neutrofilinhibitorfaktor Transmigration Under flödesförhållanden
 
Click here for the English version

Isolering av humana navelvenendotelceller och deras användning i studier av neutrofilinhibitorfaktor Transmigration Under flödesförhållanden

Article DOI: 10.3791/4032
August 8th, 2012

Chapters

Summary August 8th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver först ett förfarande för att isolera humana endotelceller från navel vener och visar sedan hur man använder dessa celler för att undersöka neutrofila själavandring i flöde. Genom att använda en låg volym flödeskammare tillverkad av en polymer med de optiska egenskaperna hos glas är levande cellen fluorescerande avbildning av sällsynta cellpopulationer också möjlig.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter