Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generering av Human inducerade pluripotenta stamceller från perifert blod Använda STEMCCA lentivirusvektorn
 
Click here for the English version

Generering av Human inducerade pluripotenta stamceller från perifert blod Använda STEMCCA lentivirusvektorn

Article doi: 10.3791/4327
October 31st, 2012

Summary October 31st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här visar vi ett enkelt och effektivt protokoll för generering av humana iPSCs 3 till 4 ml perifert blod med användning av en enda Lentiviral omprogrammering vektor. Omprogrammering av lättillgängliga blodkroppar lovar att påskynda användningen av IPSC tekniken genom att göra det tillgängligt för en bredare forskarsamhället.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter