Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Disseksjon, kultur, og analyse av
 
Click here for the English version

Disseksjon, kultur, og analyse av

Article DOI: 10.3791/4377-v 10:22 min December 23rd, 2012
December 23rd, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Xenopus laevis gir en ideell modell system for å studere cellen skjebne spesifikasjon og fysiologiske funksjon av individuelle netthinnens celler i grunnskolen cellekultur. Her presenterer vi en teknikk for å dissekere retinal vev og generere primære cellekulturer som er avbildet for kalsium aktivitet og analysert ved in situ hybridisering.

Tags

Developmental Biology Neuroscience cellebiologi kirurgi anatomi fysiologi Oftalmologi netthinnen primær cellekultur disseksjon konfokalmikroskopi kalsium bildebehandling fluorescerende FISH, Dyremodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter