Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Dissektion, kultur, och analys av
 
Click here for the English version

Dissektion, kultur, och analys av

Article DOI: 10.3791/4377-v 10:22 min December 23rd, 2012
December 23rd, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Xenopus laevis ger en idealisk modell för att studera specifikation cellöde och fysiologisk funktion hos individuella retinala celler i primär cellkultur. Här presenterar vi en teknik för dissekera retinal vävnad och generera primära cellkulturer som avbildas för kalcium aktivitet och analyserades genom in situ hybridisering.

Tags

Utvecklingsbiologi neurovetenskap Cellulär biologi kirurgi anatomi fysiologi oftalmologi näthinna primär cellkultur dissekering konfokalmikroskopi kalcium avbildning fluorescerande FISH, Djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter