Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generering och återvinning av β-cell sfäroider från steg-tillväxt PEG-peptid Hydrogeler
 

Generering och återvinning av β-cell sfäroider från steg-tillväxt PEG-peptid Hydrogeler

Article doi: 10.3791/50081
December 6th, 2012

Summary December 6th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Följande protokoll ger tekniker för inkapsling pankreas β-celler i steg-tillväxt PEG-peptid hydrogeler bildas av tiol-en foto-klick reaktioner. Detta material plattform inte bara erbjuder en cytocompatible mikromiljö för cellinkapsling, utan också tillåter användarstyrd snabb återhämtning av cellstrukturer bildas inom hydrogeler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter