Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

 
Click here for the English version

A Novel

Article DOI: 10.3791/50359 07:47 min
May 24th, 2013

Chapters

Summary May 24th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utvecklingsstudier på mus hämmas av otillgänglighet av embryot under dräktigheten. Att främja långsiktig odling av embryonala hjärtat vid sena stadier av dräktigheten, utvecklade vi ett protokoll där det utskurna hjärtat odlas i ett halvfast, utspädd Matrigel.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter