Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Peptide-baserte Identifikasjon av Funksjonelle Motifs og deres Binding Partnere
 
Click here for the English version

Peptide-baserte Identifikasjon av Funksjonelle Motifs og deres Binding Partnere

Article DOI: 10.3791/50362-v 14:28 min June 30th, 2013
June 30th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Teknikker for å dissekere mekanismene bak utskillelsen av HIV-1 Nef i exosomes er beskrevet. Spesifikke korte peptider avledet fra Nef protein transfeksjon ble utnyttet for å bestemme strukturen, funksjonen og bindingspartnere av Nef Sekresjon Modification Region. Disse prosedyrene har generell relevans i mange mekanistiske studier.

Tags

Virologi biokjemi immunologi infeksjon Infectious Diseases molekylærbiologi medisin genetikk mikrobiologi genomikk proteiner Exosomes HIV peptider exocytosis protein trafficking sekresjon HIV-1 NEF sekresjon Modification Region SMR peptid AIDS analysen
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter