Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Peptid-baserad identifiering av funktionella motiv och deras bindningspartners
 
Click here for the English version

Peptid-baserad identifiering av funktionella motiv och deras bindningspartners

Article DOI: 10.3791/50362-v 14:28 min June 30th, 2013
June 30th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tekniker för att dissekera mekanismerna bakom utsöndringen av HIV-1 Nef i exosomes beskrivs. Specifika korta peptider härledda från Nef och protein transfektion utnyttjades för att bestämma struktur, funktion och bindande partner Nef utsöndring Modification Region. Dessa förfaranden har allmän relevans i många mekanistiska studier.

Tags

Virologi biokemi immunologi infektion Infektionskliniken molekylärbiologi medicin genetik mikrobiologi genomik proteiner exosomes HIV peptider exocytosis protein trafficking sekretion HIV-1 Nef Secretion Ändring Region SMR peptid aids analys
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter