Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En kvantitativ analyse for å studere Protein
 
Click here for the English version

En kvantitativ analyse for å studere Protein: DNA interaksjoner, Discover Transcriptional regulatorer Gene Expression, og identifisere nye anti-tumor Agenter

Article doi: 10.3791/50512
August 31st, 2013

Summary August 31st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utviklet en kvantitativ DNA-bindende ELISA-basert assay for å måle transkripsjonsfaktor interaksjon med DNA. Høy spesifisitet for RUNX2 protein ble oppnådd med en konsensus-DNA-gjenkjenning oligonukleotid og spesifikt monoklonalt antistoff. Kolorimetrisk deteksjon med en enzym-koblet antistoff substrat reaksjonen ble overvåket i sann tid.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter