Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En protokoll for Genetic Induksjon og visualisering av godartede og invasive tumorer i Cephalic Komplekser av
 
Click here for the English version

En protokoll for Genetic Induksjon og visualisering av godartede og invasive tumorer i Cephalic Komplekser av

Article DOI: 10.3791/50624
September 11th, 2013

Chapters

Summary September 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Samarbeid mellom en aktivert onkogen som RAS V12 og mutasjoner i celle polaritet gener som skriblet, resultere i tumorvekst i Drosophila hvor kreftceller også vise invasive atferd. Her en enkel protokoll for induksjon og observasjon av de godartede og invasive svulster er presentert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter