Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

VIGS-Mediated Forward Genetics Screening voor de identificatie van genen betrokken bij Nonhost Resistance
 
Click here for the English version

VIGS-Mediated Forward Genetics Screening voor de identificatie van genen betrokken bij Nonhost Resistance

Article DOI: 10.3791/51033-v 09:33 min August 23rd, 2013
August 23rd, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Virus-geïnduceerde gene silencing is een nuttig hulpmiddel voor het identificeren van genen betrokken bij nonhost resistentie van planten. We demonstreren het gebruik van bacteriële pathogenen tot expressie GFPuv het identificeren gen zwijgen planten vatbaar voor nonhost pathogenen. Deze benadering is eenvoudig, snel en faciliteert grootschalige screening en soortgelijk protocol kan worden toegepast op het bestuderen van verschillende andere planten-microbe interacties.

Tags

Virologie Plant Biology Infectie Genetica Moleculaire Biologie Celbiologie Fysiologie Genomics Pathologie planten Nonhost Resistance Virus-geïnduceerde gen silencing VIGS ziekteresistentie gene silencing, GFPuv sequencing virussen planten
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter