Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

VIGS-medierad Forward Genetics Screening för Identifiering av gener involverade i Nonhost Resistance
 
Click here for the English version

VIGS-medierad Forward Genetics Screening för Identifiering av gener involverade i Nonhost Resistance

Article DOI: 10.3791/51033
August 23rd, 2013

Chapters

Summary August 23rd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Virus-inducerad geners uttryck är ett användbart verktyg för att identifiera gener som är involverade i nonhost motstånd växter. Vi visar användningen av bakteriella patogener som uttrycker GFPuv i att identifiera gen tystas växter som är mottagliga för nonhost patogener. Denna metod är enkel, snabb och underlättar storskalig screening och liknande protokoll kan användas till att studera olika andra växt-mikrob-interaktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter