Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Cell-basert terapi for hjertesvikt i Rat
 
Click here for the English version

Cell-basert terapi for hjertesvikt i Rat: Double Torakotomi for hjerteinfarkt og Epikardial Implantasjon av celler og BioMatrix

Article doi: 10.3791/51390
September 22nd, 2014

Summary September 22nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Implantasjon av en biograft å behandle hjerteinfarkt indusert av LAD ligation i en gnager modellen har konvensjonelt kreves to åpen hjertekirurgi. For å redusere dødelighet og gi optimale betingelser for fiksering av faste og geleaktige biomatrices forbundet med cellene, har minimalt invasive prosedyrer blitt utviklet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter