Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Rat Kalp Yetmezliği Hücre Terapisi
 

Rat Kalp Yetmezliği Hücre Terapisi: Miyokard İnfarktüsü için çift Torakotomi ve Hücreleri ile BioMatrix arasında Epikardiyal implantasyonu

Article doi: 10.3791/51390
September 22nd, 2014

Summary September 22nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bir kemirgen modelinde, LAD ligasyonu ile uyarılmış miyokardiyal enfarktüsü tedavi etmeye yönelik bir biograft implantasyonu, geleneksel olarak iki açık kalp ameliyatı gerektirmiştir. Ölümlerini azaltmak ve hücreleri ile ilişkili solid ve jelatinli biyolojik matrisler tespiti için en uygun koşulları sağlamak amacıyla, minimal invaziv prosedürler geliştirilmiştir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter