Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Intravenøse injeksjoner i Neonatal Mus
 
Click here for the English version

Intravenøse injeksjoner i Neonatal Mus

Article DOI: 10.3791/52037
November 11th, 2014

Chapters

Summary November 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dyremodeller av pediatrisk sykdom kan oppleve tidlig debut og aggressiv sykdomsprogresjon. Klinisk relevant terapi levering til unge musemodeller kan være teknisk vanskelig. Denne protokollen beskriver en ikke-invasiv metode for intravenøs injeksjon nyfødte mus i løpet av de første to dagene etter fødselen av livet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter