Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Visualisering av kondrocyttransplantation interkalering och riktnings spridning via Zebrabow Kloncellanalys i embryonala Meckels Brosk
 
Click here for the English version

Visualisering av kondrocyttransplantation interkalering och riktnings spridning via Zebrabow Kloncellanalys i embryonala Meckels Brosk

Article doi: 10.3791/52935
October 21st, 2015

Summary October 21st, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cell organisation av kraniofaciala ben har länge varit en hypotes men aldrig direkt visualiseras. Multi-spektral cellmärkning och in vivo levande avbildning möjliggör visualisering av dynamiska cellbeteende i zebrafisk käken. Här, att vi i detalj protokollet manipulera Zebrabow transgen fisk och direkt observera cell inlagring och morfologiska förändringar av kondrocyter i Meckels brosk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter