Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantitativ analyse av Protein Expression å studere Lineage Spesifikasjon i Mouse Før implantasjon Embryoer
 

Kvantitativ analyse av Protein Expression å studere Lineage Spesifikasjon i Mouse Før implantasjon Embryoer

Article doi: 10.3791/53654
February 22nd, 2016 Usage Statistics

Summary February 22nd, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen presenterer en metode for å utføre kvantitativ, enkelt-celle in situ analyse av protein ekspresjon for å studere avstamning spesifikasjon i mus preimplantation embryoer. De prosedyrer som er nødvendige for innsamling av blastocyster, hel-mount immunofluorescent påvisning av proteiner, avbildning av prøvene på en konfokalmikroskop, og kjernefysisk segmentering og bildeanalyse er beskrevet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter