Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

SNARE-medierad fusion av Single proteoliposomer med tjudrad bilayers stöds i en mikroflödes Flow Cell övervakas av polariserat TIRF mikroskopi
 
Click here for the English version

SNARE-medierad fusion av Single proteoliposomer med tjudrad bilayers stöds i en mikroflödes Flow Cell övervakas av polariserat TIRF mikroskopi

Article DOI: 10.3791/54349
August 24th, 2016

Chapters

Summary August 24th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att detektera enstaka, snara-medierad fusion händelser mellan liposomer och stöds dubbelskikt i mikroflödessystem kanaler med hjälp av polariserat TIRFM, med enda molekyl känslighet och ~ 15 ms tidsupplösning. Lipid och löslig lastfrigör kan detekteras samtidigt. Liposomstorlek, lipid diffusivitet, och fusion pore egenskaper mäts.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter