Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Opplisting av Neural stamceller Bruke Klonale Analyser
 
Click here for the English version

Opplisting av Neural stamceller Bruke Klonale Analyser

Article DOI: 10.3791/54456-v 10:32 min October 4th, 2016
October 4th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neural stamceller (NSC) refererer til celler som kan fornye seg selv og skille ut de tre nevrale linjene. Her beskriver vi en protokoll for å bestemme NSC frekvens i en gitt cellepopulasjon ved bruk av neurosfære dannelse og differensiering i henhold klonale betingelser.

Tags

Neuroscience Neural stamceller nevrale stamceller klonale neurosfærer multipotency nevrale stamcelle frekvens
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter